9. týždeň

Náplň cvičenia:

  • posúdenie skladby konštrukcie pomocou PC

Potrebné pomôcky:

  • zadania z minulých cvičení

Úloha:

  • posúdenie konštrukcie "A" a "C" pomocou PC, a porovnanie s už aplikovanými výpočtovými postupmi z minulých cvičení.